PRIVACYBELEID

1. ALGEMEEN

Vianet Group PLC zet zich samen met alle groepsmaatschappijen (“wij” “ons” “onze”) in om uw privacy te beschermen en te respecteren. Voor de toepassing van de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn wij de gegevensbeheerder en zullen wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en de Wet bescherming persoonsgegevens 2018 die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens. Lees het volgende zorgvuldig door om onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen.

2. BEZOEKERS VAN ONZE WEBSITE

2.1 Wij kunnen persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken in de volgende omstandigheden:

2.1.1 wanneer u formulieren op onze website (“Site”) invult. Dit omvat naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en werkgever die wordt verstrekt op het moment van registratie om onze Site te gebruiken, waar u ons vraagt contact met u op te nemen over onze goederen of diensten, zich abonneert op onze mailinglijst of zich abonneert / aanvraagt of goederen of diensten;
2.1.2 wanneer u ons informatie verstrekt bij het melden van een probleem met onze Site, het indienen van een klacht, het stellen van een vraag of het contacteren van ons om een andere reden. Als u contact met ons opneemt, kunnen we die correspondentie bijhouden;
2.1.3 details van uw bezoeken aan onze Site, inclusief, maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, ongeacht of dit nodig is voor onze eigen factureringsdoeleinden of anderszins, en de bronnen die u gebruikt (zie paragraaf 2.2.2 over cookies hieronder).
2.1.4 wanneer u uw informatie aan ons bekendmaakt, of wanneer we op een andere manier informatie van u verzamelen, via onze Site.

2.2 We kunnen ook gegevens verzamelen op de volgende manieren:

IP-adres
2.2.1 We kunnen informatie over uw apparaat verzamelen, inclusief, indien beschikbaar, uw Internet Protocol-adres, om redenen van fraudebescherming. We kunnen ook informatie verzamelen over het besturingssysteem en het browsertype van uw apparaat, voor systeembeheer en om geaggregeerde informatie aan onze adverteerders te rapporteren. Dit zijn statistische gegevens over de browse-acties en -patronen van onze gebruikers en identificeren geen enkel individu.
Cookies
2.2.2 Onze Site maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze Site. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u onze Site bezoekt en stelt ons ook in staat om onze Site te verbeteren. Ons cookiebeleid vindt u hier https://vianetplc.com/cookie-policy/

2.3 Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor onze legitieme belangen om:

2.3.1 u te voorzien van informatie of diensten die u bij ons hebt aangevraagd;
2.3.2 u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Site, wanneer u daarvoor kiest;
2.3.3 ervoor te zorgen dat de inhoud van onze Site op de meest effectieve manier voor u en voor uw apparaat wordt gepresenteerd;
2.3.4 onze Site en diensten te verbeteren;
2.3.5 eventuele klachten of vragen van u te verwerken en af te handelen; en
2.3.6 contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden wanneer u zich hiervoor hebt aangemeld (zie sectie 7 voor meer informatie).
2.3.7 Links naar websites
2.3.8 Onze Site kan van tijd tot tijd links bevatten van en naar de websites van derden. Houd er rekening mee dat als u een link naar een van deze websites volgt, dergelijke websites andere voorwaarden zullen toepassen op het verzamelen en privacy van uw persoonlijke gegevens en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid. Wanneer u onze Site verlaat, raden wij u aan om de privacyverklaring/het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen.

3. KLANTEN

3.1 We kunnen gegevens verzamelen zoals uw naam, contactgegevens, bankgegevens van de apparatuur die u gebruikt / onze goederen / diensten communiceren, details van alle werkzaamheden die we namens u uitvoeren, verkoopgegevens en transactiegeschiedenis wanneer u goederen of diensten van ons bestelt of ontvangt, hetzij via onze Site, telefonisch of persoonlijk, handelsnamen, aandeelhouders, handelsgeschiedenis, details over hoe u betalingen verwerkt, het kanaal waarmee u verkopen genereert, paspoortgegevens, burgerschap. We zullen deze informatie gebruiken om uw bestelling te verwerken/u diensten te verlenen, uw identiteit te bevestigen, controles uit te voeren, transacties te controleren om criminaliteit te voorkomen of op te sporen of om te voldoen aan wetten met betrekking tot het witwassen van geld, de geschiktheid voor krediet te beoordelen en te voldoen aan onze contractuele verplichtingen.
3.2 Om ons contact met u uit te voeren, moeten we mogelijk ook persoonsgegevens delen met derden zoals betalingsproviders, kredietbureaus, betalingsverwerkers zoals Elavon Financial Services en postdienstorganisaties om te helpen bij de levering van goederen of diensten die u hebt besteld.
3.3 We kunnen uw feedback ook adverteren op onze website en marketingmateriaal (onder voorbehoud van het verkrijgen van uw voorafgaande toestemming waar nodig);
3.4 We bewaren uw gegevens zolang we deze nodig hebben om u de bij ons bestelde goederen of diensten te leveren en voor een periode van 7 jaar daarna.

4. KLANTEN VAN DE KLANT

4.1 Als een klant van ons diensten/goederen aan u levert, maar ons opdracht geeft om uw locatie te bezoeken, zodat we diensten aan onze klant kunnen verlenen als onderdeel van hun overeenkomst met u, kunnen we gegevens verzamelen zoals uw naam, contactgegevens en de apparatuur die u gebruikt.
4.2 De informatie die we verzamelen, wordt gebruikt zodat we onze contractuele verplichtingen kunnen nakomen, voor onze legitieme belangen, zodat we contact met u kunnen opnemen om toegang tot uw gebouwen / de apparatuur te regelen en zodat we eventuele andere problemen kunnen aanpakken die zich kunnen voordoen als onderdeel van de service / goederen die we leveren.
4.3 Wij bewaren uw gegevens zolang wij deze nodig hebben om onze klanten te voorzien van de bij ons bestelde goederen of diensten en voor een periode van 7 jaar daarna.

5. LEVERANCIERS
We verzamelen gegevens zoals naam, contactgegevens, bankgegevens om contact met u op te nemen over goederen of diensten die bij u zijn besteld, om verdere bestellingen te plaatsen en om u te betalen voor de geleverde goederen en / of diensten. Wij bewaren de persoonsgegevens gedurende 7 jaar tot aan de levering van de goederen/diensten.

6. ALS U GEEN PERSOONSGEGEVENS VERSTREKT
Wanneer we persoonsgegevens moeten verzamelen op grond van de wet of onder de voorwaarden van een contract dat we met u hebben en u de gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, kunnen we mogelijk niet het contract uitvoeren dat we met u hebben of proberen aan te gaan (bijvoorbeeld om u onze goederen of diensten te leveren). In dit geval moeten we mogelijk een product of dienst annuleren die u bij ons hebt, maar we zullen u op de hoogte stellen als dit op dat moment het geval is.

7. MARKETING

7.1 Naast het gebruik dat wordt beschreven in secties 2-5 hierboven, kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken voor onze legitieme belangen om u details te verstrekken over onze goederen, diensten, zakelijke updates en evenementen waarvan wij denken dat ze van belang kunnen zijn.
7.2 U hebt te allen tijde het recht om u af te melden voor het ontvangen van de informatie die wordt beschreven in sectie 7.1. Om u af te melden voor het ontvangen van dergelijke informatie kunt u:

7.2.1 vink het relevante vakje aan in het formulier waarop we uw informatie verzamelen;
7.2.2 door op de afmeldknop in dergelijke ontvangen communicatie te klikken; of
7.2.3 e-mail ons op dpo@vianetplc.com ons uw naam en contactgegevens te verstrekken.

8. MONITORING EN REGISTRATIE

8.1 We kunnen communicatie met u (zoals telefonische communicatie en e-mails) controleren en opnemen met het oog op kwaliteitsborging, training, fraudepreventie en naleving. Alle telefooncommunicatie opnames worden na 6 maanden verwijderd.

9. GEAUTOMATISEERDE VERWERKING
Wij nemen geen geautomatiseerde besluitvorming met uw persoonsgegevens.

10. RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

10.1 Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken waar de wet ons dat toestaat. Meestal gebruiken we uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden:

10.1.1 voor de uitvoering van een contract dat wij met u aangaan;
10.1.2 waar nodig om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting waaraan wij onderworpen zijn; en
10.1.3 voor onze legitieme belangen (zoals beschreven in dit beleid) waarbij uw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan deze belangen.

11. OPENBAARMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

11.1 Naast de hierboven genoemde derden kunnen wij uw informatie als volgt aan derden bekendmaken voor onze legitieme belangen:

11.1.1 aan personeelsleden om de levering van goederen of diensten aan u te vergemakkelijken;
11.1.2 aan onze gelieerde entiteiten ter ondersteuning van de interne administratie;
11.1.3 IT-softwareleveranciers die onze website hosten en namens ons gegevens opslaan;
11.1.4 professionele adviseurs, waaronder consultants, advocaten, bankiers en verzekeraars die ons advies-, bank-, juridische, verzekerings- en boekhouddiensten verlenen;
11.1.5 HM Revenue and Customs, regelgevers en andere autoriteiten die in bepaalde omstandigheden rapportage van verwerkingsactiviteiten vereisen; en
11.1.6 derden die we kunnen kiezen om delen van ons bedrijf of onze activa te verkopen, over te dragen of samen te voegen. Als alternatief kunnen we proberen andere bedrijven over te nemen of met hen te fuseren. Als er een wijziging in ons bedrijf plaatsvindt, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken als uiteengezet in dit privacybeleid.

11.2 We kunnen persoonsgegevens bekendmaken aan de politie, regelgevende instanties, juridische adviseurs of soortgelijke derden wanneer we wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze
website algemene voorwaarden en andere overeenkomsten; of om onze rechten, eigendommen of veiligheid van onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op fraudebescherming en vermindering van het kredietrisico.
11.3 Wij zullen geen persoonsgegevens verkopen of verspreiden aan andere organisaties zonder uw toestemming.

12. GRENSOVERSCHRIJDENDE GEGEVENSOVERDRACHT

12.1 Wij zullen uw persoonsgegevens niet overdragen buiten de Europese Economische Ruimte.
12.2 GEGEVENSBEVEILIGING
12.3 Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u dit hebt gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze Site, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. We vragen u om een wachtwoord met niemand te delen.
12.4 Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw informatie die naar onze Site wordt verzonden niet garanderen; elke overdracht is op eigen risico.
12.5 Informatie die u ons verstrekt, wordt gedeeld op onze beveiligde servers. We hebben passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om uw informatie te beveiligen tegen onopzettelijk verlies en ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Bovendien beperken we de toegang tot persoonlijke gegevens tot die werknemers, agenten, aannemers en andere derden die een legitieme zakelijke behoefte hebben aan dergelijke toegang.

13. TOEGANG TOT, BIJWERKEN, VERWIJDEREN EN BEPERKEN VAN HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

13.1 Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij over u bewaren juist en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als de persoonlijke gegevens die we over u bewaren veranderen.
13.2 De wetgeving inzake gegevensbescherming geeft u het recht om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken wanneer deze is verstrekt. U hebt ook het recht om toegang te krijgen tot informatie die over u wordt bewaard en om deze in een begrijpelijke vorm te verstrekken. Als u een kopie van sommige of al uw persoonlijke gegevens wilt, stuur dan een e-mail naar dpo@vianetplc.com. In bepaalde omstandigheden behouden wij ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen om aan uw verzoek te voldoen.
13.3 U kunt ons ook vragen om het volgende te ondernemen:

14.3.1 uw persoonsgegevens bij te werken of aan te passen als u van mening bent dat deze onjuist zijn;
13.3.2 uw persoonsgegevens volledig uit onze database te verwijderen;
13.3.3 u kopieën van uw persoonsgegevens te sturen in een veelgebruikt formaat en uw informatie over te dragen aan een andere entiteit; of
13.3.4 het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

13.4 We kunnen specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit en uw recht op toegang te bevestigen en om u de persoonlijke gegevens te verstrekken die we over u bewaren of om de door u gevraagde wijzigingen aan te brengen. De wetgeving inzake gegevensbescherming kan ons toestaan of verplichten om u geen toegang te verlenen tot sommige of alle persoonlijke gegevens die we over u bewaren of om te voldoen aan verzoeken die zijn gedaan in overeenstemming met uw hierboven genoemde rechten. Als we u geen toegang kunnen geven tot uw persoonlijke gegevens of een ander verzoek kunnen verwerken dat we ontvangen, zullen we u informeren over de redenen waarom, onder voorbehoud van wettelijke of reglementaire beperkingen.
13.5 Stuur alle verzoeken met betrekking tot het bovenstaande naar onze functionaris voor gegevensbescherming / datalead op dpo@vianetplc.com met vermelding van uw naam en de actie die u wilt dat wij ondernemen.

14. RECHT OM TOESTEMMING IN TE TREKKEN

15.1 Wanneer u uw toestemming hebt gegeven voor het verzamelen, verwerken en overdragen van uw persoonsgegevens, hebt u het wettelijke recht om uw toestemming onder bepaalde omstandigheden in te trekken. Als u uw toestemming wilt intrekken, neemt u contact met ons op via dpo@vianetplc.com.

15. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

15.1 We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment bij te werken en eventuele wijzigingen die we aanbrengen in ons privacybeleid zullen op deze pagina worden geplaatst. Controleer regelmatig op eventuele updates. Als we uw eerder verzamelde persoonlijke gegevens willen gebruiken voor andere doeleinden dan die waarover we u op het moment van verzamelen hebben geïnformeerd, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en, indien wettelijk vereist, uw toestemming vragen voordat we uw persoonlijke gegevens gebruiken voor een nieuw of niet-gerelateerd doel. We kunnen uw persoonsgegevens verwerken zonder uw medeweten of toestemming indien vereist door de toepasselijke wet- of regelgeving.

16. NEEM CONTACT MET ONS OP
We hebben een Data Lead aangesteld om toe te zien op de naleving van dit privacybeleid. Als u vragen, opmerkingen of verzoeken hebt over dit beleid of hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, neem dan contact op met onze Data Lead op dpo@vianetplc.com. Dit is een aanvulling op uw recht om contact op te nemen met het Information Commissioners Office als u niet tevreden bent met onze reactie op problemen die u aan de orde stelt bij https://ico.org.uk/global/contact-us/

Laatst bijgewerkt: aug 2019.

© Vianet Group PLC. Opgenomen in Engeland, zijnde de belangrijkste plaats van exploitatie.

Geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk, ondernemingsnummer 5345684