Heineken

20 april 2021,

De gegevens en inzichten die Vianet in de eerste weken van de heropening heeft opgeleverd, zijn van onschatbare waarde geweest. Gezien de snel veranderende aard van de situatie, is de nauwkeurigheid en tijdigheid van hun service een bewijs van hun professionaliteit en begrip van onze behoeften.

 
BACK TO NEWS

© Vianet Group PLC. Opgenomen in Engeland, zijnde de belangrijkste plaats van exploitatie.

Geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk, ondernemingsnummer 5345684